Doelstelling Stichting Publicaties Haags Erfgoed

De doelstelling van Stichting Publicaties Haags Erfgoed is het realiseren van publicaties over het Haagse erfgoed en het dekken van het onrendabele deel van de exploitatiebegroting van deze publicaties.

Den Haag is een stad met een rijk historisch verleden dat in ieder deel van de stad nog voel- en zichtbaar is. Het is onze ambitie om de kennis hierover door middel van publicaties voor een breed publiek toegankelijk te maken. ‘Bekend maakt Bemind’ en dit zal het Haags erfgoed blijvend een goede verankering geven in een altijd transformerende stad.

Wij willen ook een platform zijn voor mensen met interesse voor het Haags Erfgoed. Dit erfgoed willen wij door studies, onderzoek en publicaties breed ontsluiten en daarmee beter op de kaart zetten. Wij boren minder voor de hand liggende onderwerpen aan, kussen sluimerende initiatieven wakker en bieden educatie aan groepen die niet vertrouwd zijn met erfgoed.