ANBI-gegevens

Doelstelling is het realiseren van publicaties over het Haagse erfgoed en het dekken van het onrendabele deel van de exploitatiebegroting van deze publicaties. Voor zover de middelen daarvoor afkomstig zijn uit particuliere donaties, kan de schenker onder voorwaarden 125% van het gedoneerde bedrag fiscaal aftrekken omdat de Belastingdienst de stichting de status van een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft verleend.

Bestuur
René Vlaanderen (voorzitter) - Dick Valentijn (secretaris) - Arne Westerhof (penningmeester) - Dick Brongers


KVK Den Haag    57901414
Culturele ANBI    87573  

ABN AMRO
IBAN    NL36ABNA0464327660
BIC       ABNANL2AVoor een overzicht van de in 2023 ondernomen activiteiten klik op onderstaande link:

Voor de financiële verantwoording, zie onderstaande link: