Stichting Publicaties Haags Erfgoed

Bestuur
René Vlaanderen (voorzitter)
Dick Valentijn (secretaris)
Arne Westerhof (penningmeester)

Dick Brongers

KVK Den Haag    57901414

Culturele ANBI    87573


ABN AMRO

IBAN    NL36ABNA0464327660
BIC       ABNANL2A

Contact

Stichting Publicaties Haags Erfgoed

2e Sweelinckstraat 130
2517 HA Den Haag