Stichting Publicaties Haags Erfgoed is op 8 mei 2013 opgericht met als doelstelling het mogelijk maken van publicaties op het gebied van het Haags cultureel erfgoed.

Onderstaand treft u een overzicht van uitgekomen en te verwachten publicaties.

Een Lust voor het Oog - 25 Haagse kerken

Den Haag bezit meer dan honderd kerken, vaak met monumentale en rijk uitgevoerde interieurs. Bekend zijn natuurlijk de monumentale Middeleeuwse kerken waaronder de Grote of Sint Jacobskerk en de eveneens imposante 19e eeuwse gebedshuizen zoals de in 1875 door Pierre Cuypers ontworpen neo-gotische kerk in de Parkstraat. Daarnaast zijn in Den Haag nog vele kerkgebouwen te ontdekken die eveneens van grote schoonheid getuigen en wellicht minder bekendheid genieten. In de afgelopen decennia zijn diverse publicaties over afzonderlijke kerkgebouwen verschenen, maar geen overzichtswerk. De stichting vond het daarom hoog tijd om met een publicatie hier aandacht aan te schenken en met name de schoonheid van de 25 meest bijzondere Haagse kerkinterieurs onder de aandacht te brengen van een breed publiek. De stichting heeft Botine Koopmans gevraagd als auteur. Zij heeft al veel publicaties over het erfgoed van Den Haag op haar naam staan en weet haar grote kennis over Haagse onderwerpen in een pakkende stijl voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Een Lust voor het Oog is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door uitgeverij Verloren (zie www.verloren.nl ).
Nooit Gebouwd Den Haag

Den Haag heeft een rijke geschiedenis aan grootse plannen die uiteindelijk niet verder zijn gekomen dan de tekentafel. Voor veel prestigieuze gebouwen werden prijsvragen uitgeschreven. Dit leverde fraaie ontwerpen op van vaak internationaal bekende architecten.

In de publicatie Nooit Gebouwd Den Haag komen 22 van dit soort spectaculaire plannen aan bod. Ieder plan wordt uitgebreid in woord en beeld beschreven. Ook is er aandacht voor de achtergronden: wat was het motief voor de totstandkoming van een bepaald plan? Welke behoeften en idealen lagen eraan ten grondslag? Tevens wordt ingegaan op de discussies – die er bijna altijd waren – die de plannen opriepen.

Nooit Gebouwd Den Haag is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door uitgeverij Bekking&Blitz (zie http://www.Bekkingblitz.nl).
             Auteur: Botine Koopmans
              Fotografie: Dick Valentijn
              Gebonden, 372 pagina's 30,5 x 24,5 cm             
              Winkelprijs €39,95

             ISBN 97890 87049 089


         

         Auteur: Lex van Tilborg
         Gebonden, 272 pp, 30,5 x 24,5 cm
         Winkelprijs € 29,90

         ISBN: 978 906109 5231

Haagse Huizen van Oranje

Geen andere plaats in Nederland kan bogen op zoveel paleizen en huizen, die door stadhouders en vorsten zijn gebouwd en/of bewoond dan Den Haag. De aanwezigheid van de Oranjes heeft niet slechts het stadsbeeld bepaald, maar heeft ook in belangrijke mate bijgedragen aan de architectuur- en kunstgeschiedenis van deze gemeente. Schilders, beeldhouwers, architecten en ontwerpers van tuinen voerden vorstelijke opdrachten uit, waarmee Den Haag werd getransformeerd in "het mooiste dorp van Europa". Met de beoogde uitgave van een toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerde publicatie wordt de speciale relatie van de hofstad en de Oranjes voor het voetlicht gebracht. De publicatie zal de lezer de mogelijkheid bieden zich te verdiepen in deze rijke geschiedenis en dankzij de illustraties wordt hem een blik gegund van ruimtes die gewoonlijk voor het publiek gesloten zijn en van objecten die men niet of zelden te zien krijgt. De stichting heeft Paul Rem, sr. conservator Paleis Het Loo, bereidt gevonden deze publicatie te verzorgen.

De publicatie staat gepland voor oktober 2021.

                                                                                                            .

.                                                                                                           Compact en Harmonisch. Sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015.


Huisvesting van minder draagkrachtige Hagenaars hield de gemoederen al in de 19de eeuw bezig en is ook nu nog actueel. Voortdurend speelt de discussie of de woningbouw kan worden overgelaten aan ‘de markt’ of dat de overheid zich er verregaand mee moet bemoeien. In Compact en Harmonisch worden de belangrijke momenten geschetst die door de jaren heen de bouw van sociale huurwoningen hebben beïnvloed. De beschrijving begint met de periode tot aan de Woningwet van 1901 en eindigt bij de binnenstedelijke herstructurering en de VINEX-uitleg in de afgelopen jaren.

Compact en Harmonisch is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij (zie http://www.stokerkade.nl).
Auteurs: Richard Kleinegris, Fred van der Burg, Just de Leeuwe

Gebonden, 256 pp, 24 x 29,7 cm,
ISBN 97890 79156 337,
Winkelprijs € 29,50

Adam Schadee

Stadsarchitect Den Haag 1891-1927

Deze uitgave is een monografie over de architect-afdelingschef bij Gemeentewerken Adam Schadee. Hij was, zoals ze dat vroeger noemden, een grote zoon van de stad.

Tijdens zijn dienstverband van 1891 tot 1927 ontwierp hij voor de gemeente Den Haag een record aantal bouwwerken, waaronder scholen, tramremises, politieposten, brandweerkazernes, een slachthuis, een havenkantoortje en een elektriciteitscentrale.

In de monografie wordt Adam Schadee en zijn werk stevig verankerd in zijn tijd. Zo wordt als inleiding de ontwikkeling van Den Haag tot industriestad en metropool beschreven en wordt – in wezen voor de eerste keer – inzicht gegeven in de geschiedenis en het functioneren van Gemeentewerken, in de periode 1890-1930.

Groote zoon van de stad, Adam Schadee Stadsarchitect Den Haag 1891-1927  is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door de WalburgPers (zie http://www.walburgpers.nl)


Auteurs: Koos Havelaar en Marcel Teunissen

Gebonden, 176 pp, 22, x 28,6 cm,
ISBN 97894 62491 465,
Winkelprijs € 24,50