Stichting Publicaties Haags Erfgoed is op 8 mei 2013 opgericht met als doelstelling het mogelijk maken van publicaties op het gebied van het Haags cultureel erfgoed.

Onderstaand treft u een overzicht van uitgekomen en te verwachten publicaties.

Nooit Gebouwd Den Haag

Den Haag heeft een rijke geschiedenis aan grootse plannen die uiteindelijk niet verder zijn gekomen dan de tekentafel. Voor veel prestigieuze gebouwen werden prijsvragen uitgeschreven. Dit leverde fraaie ontwerpen op van vaak internationaal bekende architecten.

In de publicatie Nooit Gebouwd Den Haag komen 22 van dit soort spectaculaire plannen aan bod. Ieder plan wordt uitgebreid in woord en beeld beschreven. Ook is er aandacht voor de achtergronden: wat was het motief voor de totstandkoming van een bepaald plan? Welke behoeften en idealen lagen eraan ten grondslag? Tevens wordt ingegaan op de discussies – die er bijna altijd waren – die de plannen opriepen.

Nooit Gebouwd Den Haag is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door uitgeverij Bekking&Blitz (zie http://www.Bekkingblitz.nl).

HAAGSE KERKEN

Glorie en gebruik

Den Haag bezit meer dan honderd kerken, vaak met monumentale en rijk uitgevoerde interieurs. Bekend zijn natuurlijk de monumentale Middeleeuwse kerken waaronder de Grote of Sint Jacobskerk en de eveneens imposante 19e eeuwse gebedshuizen zoals de in 1875 door Pierre Cuypers ontworpen neo-gotische kerk in de Parkstraat. Daarnaast zijn in Den Haag nog vele kerkgebouwen te ontdekken die eveneens van grote schoonheid getuigen en wellicht minder bekendheid genieten. In de afgelopen decennia zijn diverse publicaties over afzonderlijke kerkgebouwen verschenen, maar geen overzichtswerk. De stichting vindt het daarom hoog tijd om met een publicatie hier aandacht aan te schenken en met name de schoonheid van de meest bijzondere Haagse kerkinterieurs onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Bouw- en gebruiksgeschiedenis, inrichting en gebruik (nu en in de toekomst) komen aan de orde en daarmee raakt het boek ook de discussie over afbraak of herbestemming. De stichting heeft Botine Koopmans gevraagd als auteur. Zij heeft al veel publicaties over het erfgoed van Den Haag op haar naam staan en weet haar grote kennis over Haagse onderwerpen in een pakkende stijl voor een breed publiek toegankelijk te maken. De publicatie zal maart 2021verschijnen.Auteur: Lex van Tilborg
Gebonden, 272 pp, 30,5 x 24,5 cm,
Winkelprijs € 29,90

ISBN: 978 906109 5231
Compact en Harmonisch. Sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015.


Huisvesting van minder draagkrachtige Hagenaars hield de gemoederen al in de 19de eeuw bezig en is ook nu nog actueel. Voortdurend speelt de discussie of de woningbouw kan worden overgelaten aan ‘de markt’ of dat de overheid zich er verregaand mee moet bemoeien. In Compact en Harmonisch worden de belangrijke momenten geschetst die door de jaren heen de bouw van sociale huurwoningen hebben beïnvloed. De beschrijving begint met de periode tot aan de Woningwet van 1901 en eindigt bij de binnenstedelijke herstructurering en de VINEX-uitleg in de afgelopen jaren.

Compact en Harmonisch is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door Stokerkade cultuurhistorische uitgeverij (zie http://www.stokerkade.nl).
Auteurs: Richard Kleinegris, Fred van der Burg, Just de Leeuwe

Gebonden, 256 pp, 24 x 29,7 cm,
ISBN 97890 79156 337,
Winkelprijs € 29,50

Adam Schadee

Stadsarchitect Den Haag 1891-1927

Deze uitgave is een monografie over de architect-afdelingschef bij Gemeentewerken Adam Schadee. Hij was, zoals ze dat vroeger noemden, een grote zoon van de stad.

Tijdens zijn dienstverband van 1891 tot 1927 ontwierp hij voor de gemeente Den Haag een record aantal bouwwerken, waaronder scholen, tramremises, politieposten, brandweerkazernes, een slachthuis, een havenkantoortje en een elektriciteitscentrale.

In de monografie wordt Adam Schadee en zijn werk stevig verankerd in zijn tijd. Zo wordt als inleiding de ontwikkeling van Den Haag tot industriestad en metropool beschreven en wordt – in wezen voor de eerste keer – inzicht gegeven in de geschiedenis en het functioneren van Gemeentewerken, in de periode 1890-1930.

Groote zoon van de stad, Adam Schadee Stadsarchitect Den Haag 1891-1927  is een publicatie van de gemeente Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) en Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE), uitgegeven door de WalburgPers (zie http://www.walburgpers.nl)


Auteurs: Koos Havelaar en Marcel Teunissen

Gebonden, 176 pp, 22, x 28,6 cm,
ISBN 97894 62491 465,
Winkelprijs € 24,50